31-5-2024 Στάσεις φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού πανεπιστημίων έναντι των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος


Το Κέντρο Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΨΥΣΥ) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ)  σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών « Κοινωνική Ψυχιατρική» του ΔΠΘ πραγματοποιεί έρευνα με τίτλο: «Στάσεις φοιτητών και εκπαιδευτικού προσωπικού Πανεπιστημίων έναντι των ατόμων με διαταραχές αυτιστικού φάσματος (ΔΑΦ)».
Η έρευνα έχει την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (ΕΗΔΕ) του ΔΠΘ.
Για  να πάρετε μέρος στην έρευνα μπορείτε να ακολουθήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://stsurvey.limequery.com/892831?lang=el