Δοκιμαστικά μαθήματα των υποψηφίων για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Τηλεπισκόπηση Δασικών Πόρων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών”.


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε  στο παρακάτω link:

Ανακοίνωση Δοκιμαστικών Μαθημάτων

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2020-2021


Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών μαθημάτων 1ου έτους ακ. έτους 2020-2021

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών μαθημάτων 2ου έτους ακ. έτους 2020-2021

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών μαθημάτων 3ου έτους ακ. έτους 2020-2021

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών μαθημάτων 4ου έτους ακ. έτους 2020-2021

Πρόγραμμα εξετάσεων εαρινών μαθημάτων 5ου έτους ακ. έτους 2020-2021

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινών μαθημάτων για τους επί πτυχιο φοιτητές ακ. έτους 2020-2021

Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων, ανά γνωστικό αντικείμενο της υπ’ αριθμ. 13052/02.04.2021 με ΑΔΑ 69ΥΞ46ΨΖΥ1-445 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5093188


Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο

64ΒΦ46ΨΖΥ1-ΦΩΙ.pdf