Φωτογραφίες Τμήματος


ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αίθουσα Βιβλιοθήκης

Αίθουσα Εργαστηρίου Στερεοσκοπίων

Εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής


ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Φοιτητική Λέσχη και Φοιτητική Εστία στην Ορεστιάδα


Κτίριο Αμφιθεάτρου

Κτίριο Εργαστηρίων

Κεντρικό Κτίριο: Γραμματείες – Γραφεία ΔΕΠ – Αίθουσες Διδασκαλίας

Αίθουσα Διαλέξεων – Αμφιθέατρο Δασολογίας