Βιβλιοθήκη του Τμήματος


Η βιβλιοθήκη που στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα σε ένα χώρο 160 τ.μ., καλύπτει τις ανάγκες και των δύο Τμημάτων που εδρεύουν στην Ορεστιάδα. Ιδρύθηκε το 1999 και διαθέτει σήμερα περισσότερους από 2.550 τόμους που αφορούν γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται και στα δύο τμήματα. Εκτός από τη συλλογή βιβλίων που διαρκώς εμπλουτίζεται, η βιβλιοθήκη περιλαμβάνει τίτλους περιοδικών καθώς και οπτικοακουστικό υλικό (CD- ROΜ).

Η βιβλιοθήκη εξοπλίστηκε πρόσφατα με τερματικά ηλεκτρονικών υπολογιστών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των χρηστών της. Ο εξοπλισμός της με σύγχρονα μέσα προβλέπεται ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πληρέστερη ενημέρωση και επικοινωνία των χρηστών της.

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους φοιτητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό, ενώ δικαίωμα πρόσβασης μπορούν να αποκτήσουν εκπαιδευτικοί και επιστήμονες της περιοχής, καθώς και ερευνητές άλλων Πανεπιστημίων, οι οποίοι έχουν σχέση συνεργασίας με το Δ.Π.Θ.

Οι φοιτητές και τα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα να δανείζονται δύο βιβλία για ένα διάστημα δεκαπέντε ημερών.

Η βιβλιοθήκη των Τμημάτων Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Αγροτικής Ανάπτυξης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

-Αναγνωστήριο
-Βιβλιοστάσιο
-Δανειστικό τμήμα
-Τμήμα περιοδικών, εφημερίδων, χαρτών
-Τμήμα ηλεκτρονικών υπολογιστών
-Τμήμα οργάνωσης και επεξεργασίας του υλικού