Καλωσόρισμα


Αγαπητοί Επισκέπτες,

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στην εικοσαετή ιστορία του, το Τμήμα μας συνέβαλε στη διαμόρφωση της επιστημονικής ταυτότητας της Δασολογίας στη χώρα και συνεχίζει να συμβάλλει στη διασφάλιση των απαιτητικών κριτηρίων για την έκφραση και άσκηση της επιστήμης μας, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών, με ιδιαίτερη φυσιογνωμία και προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες. Επιστέγασμα όλων αυτών των άοκνων προσπαθειών αποτελεί το γεγονός ότι το Τμήμα μας είναι σήμερα το μοναδικό, μεταξύ των πέντε Πανεπιστημιακών Τμημάτων Δασολογίας στην Ελλάδα, που απονέμει στους αποφοίτους του ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), γεμίζοντάς μας υπερηφάνεια, αλλά και ισχυρό αίσθημα ευθύνης για τη συνέχιση των προσπαθειών μας.

Η προσήλωση του Τμήματος στην αριστεία, η φοιτητοκεντρική του φυσιογνωμία, τα υπερσύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια, η υποχρεωτική εκπόνηση διπλωματικής εργασίας αποτελούν, μεταξύ άλλων, τον ακρογωνιαίο λίθο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μας. Η ποιότητα των σπουδών του Τμήματος αποτυπώνεται στο υψηλό επίπεδο των διπλωματικών εργασιών, στις δημοσιεύσεις των φοιτητών μας σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, στις πολυάριθμες διακρίσεις των φοιτητών κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών τους σπουδών σε εγνωσμένου κύρους ιδρύματα του εξωτερικού, καθώς και στην εν γένει επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Η σύνδεση του Τμήματος με την αγορά εργασίας, η δυνατότητα εκπόνησης πρακτικής άσκησης σε εταιρείες και οργανισμούς, οι ευκαιρίες κινητικότητας μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων και η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και δημιουργικότητας ενισχύουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των αποφοίτων μας στην αγορά εργασίας και στη μετέπειτα ακαδημαϊκή τους εξέλιξη.

Στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό, τις δραστηριότητες του Τμήματος, το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών και τις ευκαιρίες που το Τμήμα μας παρέχει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στους υποψήφιους διδάκτορες και τους μεταδιδακτορικούς φοιτητές, προκειμένου να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές τους και την επιστημονική τους κατάρτιση.

Ευχόμαστε σε όλους τους φοιτητές μας, παλιούς και νέους, καλές σπουδές και καλή πρόοδο, με τη διαβεβαίωση ότι θα είμαστε πάντοτε δίπλα τους, αρωγοί στις προσπάθειές τους.

Καθηγητής Γεώργιος Ε. Τσαντόπουλος

Πρόεδρος του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων