1ο ΕΞΑΜΗΝΟ2ο ΕΞΑΜΗΝΟ3ο ΕΞΑΜΗΝΟ4ο ΕΞΑΜΗΝΟ5ο ΕΞΑΜΗΝΟ6ο ΕΞΑΜΗΝΟ7ο ΕΞΑΜΗΝΟ8ο ΕΞΑΜΗΝΟ9ο ΕΞΑΜΗΝΟ10ο ΕΞΑΜΗΝΟ
1ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά
Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Κοινωνιολογία 2 1 3 2
2 Μετεωρολογία 3 2 5 4
3 Γενική Βοτανική – Μορφολογία 2 2 4 3
4 Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων 3 2 5 4
5 Τεχνικό Σχέδιο 1 2 3 2
6 Δασικές Εφαρμογές 3 2 5 4
7 Οικολογία 3 3 2
8 Γενική Εδαφολογία 3 2 5 5
9 Ξένη Γλώσσα 2 2 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Χημεία Περιβάλλοντος – Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος 2 1 3 2
2 Οικοδομική και Δομικά Υλικά 2 1 3 2
3 Εισαγωγή στην Εργονομία 2 1 3 2
4 Δασική Αναψυχή 2 1 3 2
2ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά
Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Τοπογραφία 3 2 5 4
2 Γενική Βοτανική – Φυσιολογία 3 2 5 5
3 Μαθηματικά 3 2 5 5
4 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 2 1 3 2
5 Υδρολογία – Υδραυλική Ορεινών Λεκανών 3 2 5 5
6 Δασική Εδαφολογία 3 2 5 5
7 Ξένη Γλώσσα 2 2 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Φυσική Περιβάλλοντος 2 1 3 2
2 Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων 2 1 3 2
3 Εισαγωγή στην Πληροφορική 2 1 3 2
3ο ΕΞΑΜΗΝΟΜαθήματα Υποχρεωτικά
Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Δασικές Κατασκευές – Τεχνική Μηχανική 4 1 5 5
2 Δασική Βοτανική Ι 3 2 5 5
3 Βιοστατιστική 3 2 5 6
4 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 3 2 5 5
5 Δασική Παθολογία 3 2 5 5
6 Ξένη Γλώσσα 2 2 2
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Λιβαδικά Φυτά 2 1 3 2
2 Αρχές Οικονομικής 2 1 3 2
3 Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων 2 1 3 2
4 Μικροβιολογία Εδάφους 2 1 3 2
10ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μαθήματα Υποχρεωτικά

Τίτλος μαθήματος Ώρες διδασκαλίας
Θ Α/Ε Δ.Μ. Π.Μ.
1 Δασική Πολιτική ΙΙ 3 2 5 5
2 Δασικό Δίκαιο 2 1 3 3
3 Πτυχιακή Διατριβή 20 20
Μαθήματα Επιλογής (επιλέγουν 1 μάθημα επιλογής)
1 Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής – Προσαρμογή και Ευπάθεια 2 1 3 2
2 Εκτροφή Θηραμάτων 2 1 3 2
3 Διαχείριση των μη Ξυλοπαραγωγικών Λειτουργιών του Δάσους 2 1 3 2
4 Εξελικτική Βιολογία και Βιοποικιλότητα 2 1 3 2
5 Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2 1 3 2
6 Μέτρηση και Ταξινόμηση Ακατέργαστης Ξυλείας 2 1 3 2