Όνομα/Name: Αναστασία Πασχαλίδου
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Μετεωρολογία - Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 25520 41132
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΣΠΟΥΔΕΣ: - Πτυχίο του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών Επιστημών τού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Μετεωρολογία - Κλιματολογία (Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Τίτλος Διατριβής: Σύγκριση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων μεταξύ των εργάσιμων ημερών και των αργιών στην Αθήνα για διαφορετικές μετεωρολογικές συνθήκες - Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μετεωρολογία - Κλιματολογία και Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Μετεωρολογίας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) Τίτλος Διατριβής: Προτυποποίηση της διασποράς των αερίων ρυπαντών στην κατώτερη τροπόσφαιρα με βάση τα φυσικό-γεωγραφικά και μετεωρολογικά χαρακτηριστικά και την αέρια ρύπανση του λεκανοπεδίου των Αθηνών

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΗ8Υ Κλιματική Αλλαγή Δ.Μ 4. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ9Υ Μετεωρολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΙΕ1 Σενάρια Κλιματικής Αλλαγής - Προσαρμογή και Ευπάθεια Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒΕ1 Φυσική Περιβάλλοντος Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΓΕ4 Χημεία Περιβάλλοντος - Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής