Όνομα/Name: Απόστολος Κυριαζόπουλος / Apostolos Kyriazopoulos
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών – Δασολιβαδικά Συστήματα
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41109
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΘΕ13 Αγροδασοπονία Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΣΤ4Υ Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ4Υ Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΓΕ2 Λιβαδικά Φυτά Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΕ1Υ Λιβαδική Οικολογία Δ.Μ 4, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΕ1Υ Λιβαδική Οικολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΗΕ16 Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής