Όνομα/Name: Ηλίας Μήλιος
Τίτλος/Title: Καθηγητής
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασοκομία
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 25520-41119
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχίο του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Α.Π.Θ., τον Ιούλιο του έτους 1992. Διδακτορικό δίπλωμα του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος το έτος 2000, με τίτλο «Δυναμική εξέλιξη και αξιολόγηση των μικτών συστάδων στη Ροδόπη του Νομού Ξάνθης».

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΕ2Υ Γενική Δασοκομία - Δασική Οικολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΗΕ2 Δασοκομία Πόλεων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΣΤ1Υ Εφαρμοσμένη Δασοκομία Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΘ2Υ Φυτώρια - Αναδασώσεις Δ.Μ 4. ECTS 4 Υποχρεωτικό