Όνομα/Name: Ηλίας Μήλιος / Ilias Milios
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασοκομία
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41119
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΕ2Υ Γενική Δασοκομία - Δασική Οικολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΗΕ2 Δασοκομία Πόλεων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΣΤ1Υ Εφαρμοσμένη Δασοκομία Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ1Υ Εφαρμοσμένη Δασοκομία Δ.Μ 6, ECTS 7 Υποχρεωτικό
ΔΣΘ2Υ Φυτώρια - Αναδασώσεις Δ.Μ 4. ECTS 4 Υποχρεωτικό