Όνομα/Name: Φώτιος Τσέτσος / Fotios Tsetsos
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΖΕ8 Μοριακοί Δείκτες και Γενετική Φυτών Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής