Όνομα/Name: Γεώργιος Παπαϊωάννου/ George Papaioannou
Τίτλος/Title: Επίκουρος Καθηγητής/ Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων - Δασική Υδρολογία
Τηλέφωνο/Phone: +30 25520 41165
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΕΕ6 Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖ8Υ Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό