Όνομα/Name: Γεωργιος Βενετίδης
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΖ6Υ Δασική Πολιτική Ι Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΕΕ6 Διαχείριση Υδατικών Πόρων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖ8Υ Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΔΕ2 Ιχθυοκαλλιέργεια Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ1 Περιβαλλοντική Πολιτική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗ11Υ Πρακτική Άσκηση σε Δασαρχεία-Δασικούς Φορείς Δ.Μ 2. ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ11Υ Πρακτική Άσκηση στο Δασικό Χωριό Ελατιά Δράμας Δ.Μ 3. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΗ10Υ Πρακτική Άσκηση στο Δασικό Χωριό Ελατιά Δράμας Δ.Μ 3. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΗΕ16 Συστήματα Ανάπτυξης Λιβαδιών Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒ5Υ Υδρολογία Υδραυλική Ορεινών Λεκανών Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤΕ9 Υδροπληροφορική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΘΕ6 Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ17 Ψηφιακή Γεωχωρική Ανάλυση και Χαρτογράφηση Φυσικών Πόρων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής