Όνομα/Name: Γεωργιος Βενετίδης
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΣΤ2Υ Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΕ3Υ Δασική Γενετική Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΖ6Υ Δασική Πολιτική Ι Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΗΕ1 Περιβαλλοντική Πολιτική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΣΤ11Υ Πρακτική Άσκηση στο Δασικό Χωριό Ελατιά Δράμας Δ.Μ 3. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΗ10Υ Πρακτική Άσκηση στο Δασικό Χωριό Ελατιά Δράμας Δ.Μ 3. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ5Υ Υδρολογία Υδραυλική Ορεινών Λεκανών Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΘΕ6 Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής