Όνομα/Name: Κυριακή Κιτικίδου
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Βιομετρία
Τηλέφωνο/Phone: (+30) 25520-41179
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

ΣΠΟΥΔΕΣ: Πτυχίο του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, της σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης (Ιούλιος 1998). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, στο γνωστικό αντικείμενο Δασική Βιομετρία (Νοέμβριος 2000). Διδακτορικό δίπλωμα του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, διδακτορική διατριβή με τίτλο: «Μελέτη μορφής κορμών δέντρων Quercus conferta στο Χολομώντα Χαλκιδικής» (Νοέμβριος 2002). Πτυχίο Παιδαγωγικών Σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) - παράρτημα Θεσ/νίκης (Οκτώβριος 2002).

Μαθήματα/Cources

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΓ7Υ Βιοστατιστική Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΕΕ2 Δασική Αύξηση και Παραγωγή Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔ7Υ Δασική Βιομετρία Δ.Μ 6, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΒΕ8 Δασική Πληροφορική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ11 Δειγματοληψία - Πειραματικοί Σχεδιασμοί Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒ6Υ Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ9Υ Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ10Υ Πληροφορική Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό