Όνομα/Name: Κυριακή Κιτικίδου / Kyriaki Kitikidou
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Βιομετρία
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41179
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΓ7Υ Βιοστατιστική Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΓ7Υ Βιοστατιστική Δ.Μ 5, ECTS 7 Υποχρεωτικό
ΔΣΕΕ2 Δασική Αύξηση και Παραγωγή Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΕΕΕ2 Δασική Αύξηση και Παραγωγή Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔ7Υ Δασική Βιομετρία Δ.Μ 6, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ7Υ Δασική Βιομετρία Δ.Μ 6, ECTS 7 Υποχρεωτικό
ΔΣΒΕ8 Δασική Πληροφορική Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ11 Δειγματοληψία - Πειραματικοί Σχεδιασμοί Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΔΕ11 Δειγματοληψία - Πειραματικοί Σχεδιασμοί Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΒ6Υ Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ9Υ Οικολογία και Διαχείριση Άγριας Πανίδας Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό