Όνομα/Name: Καλλιόπη Ραδόγλου / Kalliopi Radoglou
Τίτλος/Title: Καθηγήτρια / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Οικοφυσιολογία
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41138
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΑ3Υ Γενική Βοτανική - Μορφολογία Δ.Μ 4, ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ3Υ Γενική Βοτανική - Μορφολογία Δ.Μ 4, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ2Υ Γενική Βοτανική - Φυσιολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΒ2Υ Γενική Βοτανική - Φυσιολογία Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΗ9Υ Δασική Οικοφυσιολογία Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΘ7Υ Κλιματική Αλλαγή και Δασικά Οικοσυστήματα Δ.Μ 4. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ7Υ Οικολογία Δ.Μ 3, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΑ7Υ Οικολογία Δ.Μ 3, ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΗ1Υ Προστασία και Αρχιτεκτονική Διαμόρφωση Φυσικού Τοπίου Δ.Μ 4. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΘ2Υ Φυτώρια - Αναδασώσεις Δ.Μ 4, ECTS 5 Υποχρεωτικό