Όνομα/Name: Θεόδωρος Μανουσίδης / Theodoros Manousidis
Τίτλος/Title:
Τμήμα/Department:
Ειδικότητα/Specialties:
Τηλέφωνο/Phone:
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΕΕ3 Λιβαδική Οικοφυσιολογία Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής