Όνομα/Name: Βερόνικα Ανδρεά / Veronika Andrea
Τίτλος/Title: Επίκουρη Καθηγήτρια / Assistant Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων / Department of Forestry and Management of the Environment and Natural Resources
Ειδικότητα/Specialties: Δασική Πολιτική / Forest Policy
Τηλέφωνο/Phone: (+30)25520-41134
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΘ8Υ Δασική Πολιτική Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΙ2Υ Δασικό Δίκαιο Δ.Μ 3. ECTS 3 Υποχρεωτικό
ΔΣΘ6Υ Δασικό Δίκαιο Δ.Μ 3, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΓΕ10 Δημόσιες Σχέσεις και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κρίσεων Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΙΕ3 Πολιτικές Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής