Όνομα/Name: Βασίλειος Δρόσος / Vasileios Drosos
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Δασικό Κτηματολόγιο
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41122
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΓ6Υ Δασικές Κατασκευές - Τεχνική Μηχανική Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ10Υ Δασικό Κτηματολόγιο - Ψηφιακή Βάση Δεδομένων Κτηματολογίου Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΔ10Υ Στοιχεία Τοπογραφίας – Δασικό Κτηματολόγιο Δ.Μ 5, ECTS 6 Υποχρεωτικό
ΔΣΘΕ4 Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπττώσεων Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΓ1Υ Τοπογραφία Δ.Μ 5, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΖΕ2 Τοπογραφικά Όργανα και Αποτυπώσεις Δασικών Περιοχών Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής