Ενημέρωση για δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική χειμερινού εξαμήνου Ακ. Έτους 2020-2021


Ενημέρωση για δήλωση αδυναμίας συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εξεταστική χειμερινού εξαμηνου Ακ. Έτους 2020-2021

Απόφαση Συγκλήτου – Διενέργεια εξεταστικής περιόδου χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2020-2021

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ενημέρωση σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακ. Έτους 2020-2021


Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την εξ αποστάσεως εξέταση των μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου, πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Πρόγραμμα Εξεταστικής Χειμερινού Εξαμήνου Ακ. Έτους 2020-2021


Για να δείτε το πρόγραμμα εξεταστικής, πατήστε στον παρακάτω συνδέσμους:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2ου ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ου ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5ου ΕΤΟΥΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1ου ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2ου ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 3ου ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 4ου ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5ου ΕΤΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ