Δια Ζώσης Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 3ου και 4ου έτους


Το δια ζώσης πρόγραμμα πρακτικής άσκησης θα πραγματοποιηθεί, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού και κατ’ εφαρμογή των σχετικών ΚΥΑ και ΠΝΠ.

Για να δείτε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, πατήστε στο παρακάτω Link:

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης φοιτητών 3ου και 4ου έτους – Σεπτέμβριος