Διαλέξεις Τμήματος


Διάλεξη στο εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής στα πλαίσια του ΠΜΣ

12/01/2009 14:00 – 16:00 Δρ. Ιωάννης Χατζηλυγερούδης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρ/γων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών
Θέμα: “Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα – Αναπαράσταση Γνώσης”
Η Διάλεξη απευθύνονταν κυρίως στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές της Α’ κατεύθυνσης

Διάλεξη στο εργαστήριο Δασικής Πληροφορικής στα πλαίσια του Προγράμματος Erasmus

12/01/2009 16:00 – 18:00 Dr. E. Pimenidis Ass. Professor, University of East London School of Computing and Technology
Θέμα: “Computer Game Development towards Library Training of Students”
Η Διάλεξη απευθύνονταν στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Δασολογίας

Διάλεξη στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας

Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2003 και ώρα 10.00 π.μ. πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων διάλεξη από το Δρ. Marc Palahi του κέντρου Δασικής Τεχνολογίας της Καταλονίας με έδρα τη Βαρκελώνη στην Ισπανία
Θέμα: “Συστήματα στήριξης αποφάσεων στη Διαχείριση των Μεσογειακών Δασών”

Διάλεξη στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας

Την Τρίτη 5-11-2002 έγινε διάλεξη στο αμφιθέατρο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Δυτικό) από τον επίκουρο καθηγητή του Πανεπιστημίου του East London κ. Ποιμενίδη
Θέμα:“Ηλεκτρονικό εμπόριο και διακίνηση προϊόντων ξυλείας – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ηλεκτρονικού εμπορίου”