Ανακοινώσεις


Συνέδρια που Ολοκληρώθηκαν

 

20th ICANN 2010 (International Conference of Neural Networks

Θεσσαλονίκη, 15-18 Σεπτεμβρίου 2010
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής: Λάζαρος Ηλιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Πρακτικά: Springer Vol. 6352,6353,6354
Εκδότες: K. Diamandaras, Wlodek Duch, Lazaros Iliadis

10ο Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών

7η συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων
Ορεστιάδα 30/9/2010 – 2/10/201, Αμφιθέατρο Κ. Σίδερης
Πληροφορίες: Γ. Αραμπατζής Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

Επιστημονική Διημερίδα Εργαστηρίου ΔΟΥ Ιούνιος 2009

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Φώτης Μάρης Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
Διαβάστε Περισσότερα ……

5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI’2009)

Θεσσαλονίκη, 23-25 Απριλίου 2009
Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής: Λάζαρος Ηλιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Πρακτικά: Series: SPRINGER IFIP Advances in Information and Communication Technology,
Vol. 296 2009, VIII, 535 p. 47 illus., Hardcover
Εκδότες: Λάζαρος Ηλιάδης, Ιωάννης Βλαχάβας, Max Bramer
ISBN: 978-1-4419-0220-7 URL: http://delab.csd.auth.gr/aiai2009/

Επιστημονική Διημερίδα με τίτλο: “ΘΕΜΑΤΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”

Επιστημονικός Υπεύθυνος Διημερίδας: Ευάγγελος Μανωλάς Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ
Διαβάστε το πλήρες Πρόγραμμα της Διημερίδας

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences September 2008

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής: Λάζαρος Ηλιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Πρακτικά: Εκδόσεις Β. Γκιούρδας
Χώρος Διεξαγωγής του συνεδρίου Agricultural University of Athens, 18-20 Σεπτεμβρίου, 2008 Αθήνα

10ο διεθνές συνέδριο ΕΑΝΝ (10th Engineering Applications of Neural Networks)

Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής: Λάζαρος Ηλιάδης Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Θεσσαλονίκη, 29-31 Αυγούστου 2007