Πρακτικά Συνεδρίων – Εκδόσεις


20th International Conference on Artificial Neural Networks (ICANN) 2010

Program Committee Chair
Λάζαρος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Πρακτικά
Springer Vol. 6352,6353,6354

10th International Conference
on Engineering Applications of Neural Networks (ΕΑΝΝ)

29-31 Αυγούστου 2007, Θεσσαλονίκη
Program Committee Chair
Λάζαρος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Πρακτικά

4th International Conference on Information and Communication Technologies in Bio and Earth Sciences

18-20 September 2008, Αθήνα
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Organizing Committee Chair
Λάζαρος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Πρακτικά
Εκδόσεις Β. Γκιούρδας

5th IFIP Conference on Artificial Intelligence Applications & Innovations (AIAI’2009)

23-25 Απριλίου 2009, Θεσσαλονίκη
International Federation for Information Processing (UNESCO)
Programme Committee Chair
Λάζαρος Ηλιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΔΠΘ
Πρακτικά
Series: SPRINGER IFIP Advances in Information and Communication Technology,
Iliadis, Lazaros; Vlahavas, Ioannis; Bramer, Max
Vol. 296, 2009, VIII, 535 p. 47 illus., Hardcover
ISBN: 978-1-4419-0220-7

1ο Πανελλήνιο Περιβαλλοντικό Συνέδριο

“Σύγχρονα Περιβαλλοντικά Θέματα”
7-9 Μαΐου 2004
Υπεύθυνος Οργάνωσης
Φώτης Μάρης, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Φωτογραφικό Υλικό από το Συνέδριο

Higher Education Challenge of Sustainability: Problems Promises and Good Practice

EAUC LINK
Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ευάγγελος Μανωλάς, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ

English through Climate Change

Walter Leal Filho, Evangelos Manolas, 2012

Sustainable Management and Development of Mountainous and Island Areas

Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής
Ευάγγελος Μανωλάς, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ