Πληροφορίες


Γραμματεία
Τηλ.: 25220-41171 25220-41171 25220-41171 25220-41171
Fax: 25520-41192
Email: secr@fmenr.duth.gr

Διεύθυνση
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Αθ Πανταζίδου 193, 682 00 Ορεστιάδα Τ.Θ. 129