Μεταπτυχιακά Προγράμματα


Στο Τμήμα Δασολογίας λειτουργούν τέσσερα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Α) Αειφορική Διαχείριση Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων με τέσσερις κατευθύνσεις.              ΑΝΕΝΕΡΓΟ
1. Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών με Ευφυή και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
2. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου
3. Οικολογία και Προστασία Δασικών Οικοσυστημάτων
4. Χαρτογράφηση Φυσικού Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Δασοτεχνικών Έργων (ανενεργή)

 

Β) Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία με δύο κατευθύνσεις.                              ΑΝΕΝΕΡΓΟ

1. Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη
2. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

 

Γ) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-2021

Αίτηση υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-2021

Πίνακας Μοριοδότησης Π.Ε.Ε

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2020 Π.Μ.Σ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία  

 

Ανακοίνωση συνέντευξης Π.Μ.Σ. Π.Ε.Ε. 2020-21

Πρόγραμμα Μαθημάτων 2020-21 ΕΞΑΜΗΝΟ Α

 

Δ) Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΠΜΣ Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2021-2022

Αίτηση Υποψηφιότητας Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάστη Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2021-2022.doc

Πίνακας Μοριοδότησης Δ.Α.Χ.Φ.Ο

Κανονισμός Π.Μ.Σ. Διατήρηση και Αποκατάσταση Χερσαίων Φυσικών Οικοσυστημάτων 2020