Ηλεκτρονικά Μαθήματα


 

Ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.


Η διδασκαλία κάθε μαθήματος υποβοηθείται από την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης –  eClass – μέσω της οποίας υπάρχει αμφίδρομη επικοινωνία των φοιτητών με τον διδάσκοντα, ανταλλαγή υλικού και πληροφοριών που αφορούν το μάθημα, διεξαγωγή test – προόδων κά.

Συγκεκριμένα για να δείτε τα ηλεκτρονικά μαθήματα του τμήματός μας πιέστε εδώ.

 

Σύγχρονη τηλεκπαίδευση.


Παράλληλα με την δια ζώσης διδασκαλία και την ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, παρέχεται η δυνατότητα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης όπου η επικοινωνία διδάσκοντα φοιτητών γίνεται σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό προσομοιώνεται η διδασκαλία στην αίθουσα χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία των φοιτητών σε έναν συγκεκριμένο χώρο.