Όνομα/Name: Γαρύφαλλος Αραμπατζής / Garyfallos Arabatzis
Τίτλος/Title: Καθηγητής / Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Επενδύσεις και Περιφερειακή-Δασική Ανάπτυξη.
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41158
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΗ6Υ Δασική Εκτιμητική και Λογιστική Δ.Μ 5. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΗΕ20 Δασική Εκτιμητική και Λογιστική Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖ5Υ Δασική Οικονομική Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΖΕ3 Ειδικές Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΘ5Υ Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων Δ.Μ 5. ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΘ5Υ Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων Δ.Μ 4, ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΔΕ7 Περιφερειακή Ανάπτυξη Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗ11Υ Πρακτική Άσκηση σε Δασικούς Φορείς Δ.Μ 2. ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΗ11Υ Πρακτική Άσκηση σε Δασικούς Φορείς ECTS 2 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤΕ11 Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΗΕ14 Χωροταξία και Ανάπτυξη Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖΕ11 Χωροταξία και Περιφερειακή Ανάπτυξη Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής