Όνομα/Name: Βασιλική Δήμου / Vasiliki Dimou
Τίτλος/Title: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια / Associate Professor
Τμήμα/Department: Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Ειδικότητα/Specialties: Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων και Δασική Εργασιολογία
Τηλέφωνο/Phone: (+30)-25520-41170
Ιστοσελίδα:

Βιογραφικό/Faculty Bio

Μαθήματα/Courses

Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.

ID Course Number Μάθημα Διδάσκων Αίθουσα Ημέρα Ώρα Μονάδες Προαπαιτούμενα
ΔΣΑΕ7 Δασική Εργασιολογία Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΑΕ7 Δασική Εργασιολογία Δ.Μ 3, ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΣΤΕ2 Δασική Μηχανολογία Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΕ4Υ Δομή και Ιδιότητες του Ξύλου Δ.Μ 5, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΙΕ4 Μέτρηση και Ταξινόμηση Ακατέργαστης Ξυλείας Δ.Μ 3. ECTS 2 Επιλογής
ΔΣΖ4Υ Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων Δ.Μ 4. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΖ4Υ Συγκομιδή Δασικών Προϊόντων Δ.Μ 4, ECTS 5 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ7Υ Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου Δ.Μ 4. ECTS 4 Υποχρεωτικό
ΔΣΣΤ7Υ Χημεία και Χημικά Προϊόντα Ξύλου Δ.Μ 4, ECTS 6 Υποχρεωτικό